دوشنبه،15 خرداد 1402 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • عملكرد سال 1389

   ايجاد پستهاي سازماني مورد نياز واحدهاي تابعه دانشگاه از محل حذف پستهاي غير ضروري با هماهنگي و اخذ مجوز از وزارت متبوع .

    
   تهيه شرح وظايف كليه واحدها به صورت مدون . 


   تهيه وارسال چارت تفصيلي تشكيلاتي معاونت بهداشتي و تصويب در وزارت متبوع وپيگيري لازم جهت تصويب درمعاونت برنامه ريزي رياست محترم جمهوري 


   انجام 25 مورد ارتقا گروه و سنوات خدمتي و به روز نمودن ارتقا گروه شاغلين رسمي و پيماني همچنين بررسي و كارشناسي گروههاي تخصصي كليه كاركنان دانشگاه در ستاد(واحد مهندسي مشاغل) همچنين بررسي ومحاسبه سنوات مرتبط بخش غير دولتي كليه واحد هاي ذيربط. 


   انجام امور مربوط به جذب نيروي انساني از قبيل : تعيين مشخصات شغل، كنترل تخصيص رديفهاي سازماني و ....در خصوص نيروهاي جديدالاستخدام. 


   بررسي 110 مورد تغيير عنوان و اعمال مدرك در حوزه ستادي ومحيطي دانشگاه 


   ورود اطلاعات مربوط به چارت تشكيلات تفصيلي دانشگاه از قبيل عنوان پست ، رشته شغلي ، نوع رسته و ..... به سيستم اطلاعات مديريت MIS و اقدام مستمر در خصوص اصلاح اطلاعات پرسنلي در آن. 


   همكاري و هماهنگي با واحد نقل وانتقالات در خصوص رديفهاي مورد نياز جهت انتقال افراد وشركت در كميته نقل و انتقالات . 


   پايش و بروز رساني اطلاعات تشكيلات تفصيلي با مراجعه برنامه ريزي شده به واحدها. 


   تعيين رديفهاي هيئت علمي فراخوان سال 89 با هماهنگي معاونت آموزشي. 


    اخذ تاييديه مجوز چارت بيمارستان شهيد رحيمي 


   حضور در جلسه وزارت بهداشت و طرح مشكلات موجود در برنامه مديريت خدمات كشوري

    پاسخگويي به شكايات و نامه هاي ديوان محاسبات وديوان عدالت اداري 


   هماهنگي با اداره كارگزيني جهت پرداخت حق مديريت بر اساس چارت مصوب وزارت متبوع . 


    تهيه وتنظيم مدارك متقاضيان پستهاي مديريتي جهت طرح در شوراي تحول اداري 


   ارائه گزارش عملكرد حوزه مربوطه به منظور ارزيابي عملكرد دانشگاه. 


    ارائه و جمع آوري داده ها واطلاعات آمار تشكيلاتي دانشگاه جهت استانداري لرستان . 


   پيگيري ارسال دستورالعمل نحوه احتساب طبقه از مركز توسعه تحول اداري وزارت متبوع. 


   اعلام رديفهاي بلاتصدي به تعداد 74 رديف سازماني جهت فرزندان شاهد و ايثارگر 25/0 به بالا . 


   جاريزي رشته هاي شغلي مورد نياز جهت آزمون892  نفري استخدامي 89 به معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع. 


   همكاري در مراحل اجرايي و كميته آزمون892 نفري وبرگزاري آزمون استخدامي سال 89. 


   شركت در سمينار كشوري مديران تشكيلات در دانشگاه علوم پزشكي گرگان با هماهنگي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27906403 آخرین به روزرسانی: 15 خرداد 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.62167596817017 seconds.
memoryUsage : 5967Kb