جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • ارزشيابي عملكرد كاركنان

   نام و نام خانوادگي : محمد رضا فيضيان
   مدرك تحصيلي:كارشناس ارشد مديريت و منابع انساني
   سمت : كارشناس ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان
   شماره تماس مستقيم : 06633320830
   شماره تماس داخلي : 256
    

   شرح وظايف :
   - مكاتبه با واحدهاي تابعه در خصوص تكميل فرم ارزيابي عملكرد كاركنان و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه.
   - بررسي فرم هاي ارزيابي وتطبيق مستندات ارائه شده با امتيازات اخذ شده توسط كارمند.
   - بررسي و پاسخگويي به مكاتبات اداري در خصوص ارزيابي عملكرد كاركنان.
   - پاسخگويي به سئوالات و ابهامات كاركنان در خصوص ارزيابي عملكرد.
   - توجيه ارزيابي كنندگان و تائيد كنندگان وارزيابي شوندگان در خصوص نحوه تكميل فرمهاي ارزيابي عملكرد كاركنان.
   - انجام ساير امور ارجاعي از طرف مسئولين مربوطه در خصوص ارزشيابي كاركنان حسب مورد.


    دستورالعمل ها :

   دستورالعمل ارزشيابي كاركنان 93

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676235 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.83749508857727 seconds.
memoryUsage : 5862Kb