جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   معرفي مسئول و شرح وظايف

     

     نام و نام خانوادگي :

   آقاي  مهندس  امين مصطفايي

   سمت : مدير توسعه و تآمين منابع فيزيكي و امور عمراني


     شرح وظايف:


   دفتر فني دانشگاه علوم پزشكي لرستانبه عنوان يكي از زير مجموعه هاي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع بوده كه بر اساس شرح وظايف تعريف شده عهده دارمديريت منابع فيزيكي موجود و مورد نياز دانشگاه مي باشد بر اساس ماموريت محول شده هر گونه برنامه ريزي هماهنگي و اجراي برنامه هاي اثر بخش در خصوص احداث ، تعمير ، بازسازي، تغير كاربري و نگهداري فضاهاي فيزيكي در سطح استان متناسب با اهداف سياستگذاري شده به شرح ذيل توسط اين مجموعه انجام مي شود .
   1. هر گونه هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي لازم به منظور اجراي مطلوب ماموريت
   2. برنامه ريزي هاي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه ها و اعتبارات
   3. برنامه ريزي و كنترل لازم به منظور نگهداري و حفظ منابع فيزيكي
   4. برنامه ريزي هاي لازم به منظور استفاده بهينه از منابع و امكانات
   5. شناسايي و بكارگيري راه كارهاي ممكن به منظور بهينه سازي و صرفه جويي مصرف سوخت و انرژي
   6. تهيه كليه طرحها ، نقشه ها و دستور العمل هاي فني مورد نياز در خصوص احداث، توسعه ،تغيير كاربري ، تعميرو نگهداري منابع فيزيكي
   7. نظارت بر اجراي پروزه هاي مصوب ساليانه
   8.نظارت بر اجراي پروژه هاي نيمه تمام و تعميرات واحدهاي تابعه
   9. افزايش توان علمي و مهارت هاي حرفه اي كاركنان و كارشناسان ستاد و عوامل غير ستادي دست اندر كار اجرا يپروژه ها
   10 . افزايش كمي و كيفي خدمات قابل ارائه 
    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676233 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.92000794410706 seconds.
memoryUsage : 5780Kb