جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي مسئول و شرح وظايف

   مديريت پشتيباني و رفاهي                                                                                           
   نام و نام خانوادگي : هاشم بهاروند

   مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي مديريت منابع انساني
   تلفن: 33319480
   داخلي :250    شرح وظايف

   1.  نظارت برحسن اجراي وظايف وكليه امور ادارات واحدهاي تحت سرپرستي

   2.  صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي رئيس واحد

   3.  سازماندهي فعاليتهاي مربوطه و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

   4.  هماهنگي امورواحدهاي تحت سرپرستي باخط مشيها، قوانين ومقررات تعيين شده درچهارچوب برنامه هاي تعيين شده

   5.  تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

   6.  صدور دستور بخشنامه ها آئين نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجراي قانون

   7.  كنترل كليه امورات واحدهاي تحت سرپرستي

   8.  شركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف

   9.  برنامه ريزي جهت اجراي قانون و پيگيري جهت اجرا

   10.  اتخاذ تصميمات لازم جهت برگزاري مناقصات و مزايده هاي دانشگاه وواحدهاي تابعه

   11.  ارجاع نامه هاي اداري به كاركنان شاغل در حوزه مديريت امور پشتيباني جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تاييد

   12.  نظارت بر تامين كالاها و خدمات مورد نياز دانشگاه و واحدهاي تابعه اعم از بيمارستاني وغير بيمارستاني

   13.  بررسي ،تجزيه وتحليل و اظهار نظردرخصوص آمارواطلاعات ارائه شده از سوي ادارت ذيربط

   14.  مديريت ارائه خدمات عمومي و پشتيباني به پرسنل با هماهنگي واحدهاي تخصصي مربوطه

   15.  مديريت امور نظافت، آبدارخانه، پذيرايي، رستوران، نقليه و اياب و ذهاب كاركنان

   16.  هماهنگي در خصوص واگذاري امور پشتيباني و خدمات عمومي به پيمانكاران

   17.  كنترل و نظارت بر عملكرد پيمانكاران متولي امور پشتيباني و خدمات عمومي در حوزه ستاد

   18.  همكاري در ارائه خدمات رفاهي و تسهيلات و كمك هاي غيرنقدي به كاركنان

   19.  نظارت در امرنقل و انتقال وسايل و لوازم و جمع آوري اثاثيه اسقاط و غيرقابل استفاده و تحويل آن به انبار

   20.  برنامه ريزي تأمين فضاوتدارك تجهيزات و وسايل اداري و رفاهي مورد نياز با همكاري اداره اموراداري و خدمات رفاهي

   21.  نظارت بر  امر نگهداري ساختمان‌ها و وسايل و تأسيسات واحدهاي مختلف

   22.  انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676270 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.82124900817871 seconds.
memoryUsage : 6100Kb