جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي مسئول و شرح وظايف

    

   معرفي مسئول و شرح وظايف


    نام ونام خانوادگي: آقاي امين ندري

   سمت :مدير مالي دانشگاه

   تلفن داخلي  :583


    شرح وظايف:

    

   1- برنامه ريزي در جهت ارتقا كيفيت اطلاعات مالي دانشگاه و شفافيت در گزارشگري مالي در راستاي ايفاي

   مسئوليت پاسخ گويي و تصميم گيري مديران

   2- برنامه ريزي در خصوص ارتقا كنترل هاي داخلي و استفاده از فنّاوري روز و اصلاح و به روزرساني فرايندهاي

   مالي جهت حصول اطمينان از صحت عمليات

   3- برنامه ريزي جهت ايجاد بسترهاي لازم براي دسترسي به قيمت تمام شده برنامه ها، فعاليت ها، خدمات و

   محصولات در راستاي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

   4- برنامه ريزي براي آموزش نحوه استفاده از گزارش هاي مالي براي ذينفعان داخلي در جهت تسهيل مسئوليت

   تصميم گيري

   5- برنامه ريزي جهت افزايش انضباط مالي و حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات و استانداردهاي

   حسابداري بخش عمومي

   6-برنامه ريزي براي پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي مديريت، سهولت و تسهيل در ثبت رويدادهاي مالي براي

   7-توليد اطلاعات به موقع و قابل اتكا و تغيير رويكرد از نگهداري حساب به گزارشگري مالي

   8- برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از منابع به منظور حصول اطمينان از كارايي و اثربخشي

   9-طراحي سيستم مناسب در راستاي گزارشگري، كسورات بيمه اي، پايش عملكرد

   10- بررسي و پيگيري مشكلات اجرايي فرايندهاي مالي در كليه واحدها و حوزه هاي مرتبط با امور مالي و مكانيزه كردن فرايندهاي مالي و كنترل هاي داخلي

   11-  بررسي صلاحيت هاي حرفه اي و كاركنان شاغل در امور مالي و جايگزين


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676223 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.56209993362427 seconds.
memoryUsage : 6352Kb