جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • دستورالعمل ها و آيين نامه ها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   طرح طبقه بندي مشاغل عمومي و اختصاصي دانشگاه

    

   شرايط احراز مديران

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      • دستورالعمل ها و آيين نامه ها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   طرح طبقه بندي مشاغل عمومي و اختصاصي دانشگاه

    

   شرايط احراز مديران

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      • دستورالعمل ها و آيين نامه ها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   طرح طبقه بندي مشاغل عمومي و اختصاصي دانشگاه

    

   شرايط احراز مديران

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676236 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.9022479057312 seconds.
memoryUsage : 9680Kb