جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   عملكرد سال 1390

   تشكيلات به عنوان يك واحد برنامه ريز و برگزار كننده كميته هاي اصلي و فرعي طرح طبقه بندي مشاغل انجام فعاليتهاي مربوط به ارتقاء طبقات كاركنان ،انتصاب و تغيير عناوين با توجه به مقررات،انتصاب مديران در چارچوب ضوابط انتخاب و تغيير مديران ،بررسي و احتساب سوابق تجربي خدمت دولتي و غير دولتي قبل از استخدام كاركنان را بر عهده دارد . همچنين مشاركت در امور مرتبط با آزمونها ،تبديل وضعيت استخدامي و جابجايي كاركنان از ديگر وظايف اين واحد است . از مهمترين وظايف واحد تشكيلات پيش بيني نيازهاي ساختاري و تشكيلاتي دانشگاه و بازنگري و طراحي الگوي ساختاري و تشكيلاتي جهت كليه مراكز تحت پوشش سازمان مي باشد .
   علاوه بر اين تهيه و ارائه طرح ها و راهكارها ي اجرايي جهت تغيير ساختار سازماني دانشگاه به منظوراصلاح ، تكميل و يا ايجاد تشكيلات متناسب با نيازهاي واحدهاي تابعه با در نظر گرفتن اصول و قواعد علمي و توجه به ضوابط و دستور العمل هاي مربوطه، كه در اين راستا در سال 1390 اين واحد با هماهنگي مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع و با كسب نظر از معاونت هاي زير مجموعه ساختار سازماني دانشگاه را مورد بازنگري قرار داده است .
   فلوچارت تشكيلاتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اين استان در جلسه هيات امنائ دانشگاه مورخ 20/12/1390 (سي وپنجمين جلسه) مورد تصويب قرار گرفت .
   در ساختار قديم تشكيلاتي دانشگاه داراي 6 معاونت 21 مديريت بوده است در صورتيكه در ساختار جديد تشكيلاتي (فلو چارت بازنگري شده)دانشگاه داراي 7 معاونت و از 21 مديريت به 40 مديريت و از 5 دانشكده به 9 دانشكده ارتقا يافته است كه موارد ارتقا به تفكيك معاونتها به شرح ذيل اعلام ميگردد.   اهم عملكرد سال 1390 واحد تشكيلات
   1- با توجه به بخشنامه شماره 1249/208/د مورخ3/3/90 در خصوص ارتقا ء طبقه كاركنان پرونده كليه كاركنان شاغل در دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت وارتقاء طبقه 1945 نفر انجام ومورد تاييد قرار گرفته و حكم پرسنلي آنها توسط مديريت منابع انساني صادر گرديده است.
   2- بررسي مدارك تغييرعنوان 146 نفر از پرسنل رسمي و پيماني در كميته طبقه بندي مشاغل مورد بررسي قرار گرفت.
   3-تهيه و تدوين فلو چارت (نمودار سازماني) تشكيلات دانشگاه با هماهنگي معاونتهاي محترم دانشگاه و ارسال به مركز توسعه مديريت و تحول اداري جهت تائيد و نهايي شدن .
   4- تهيه و تدوين چارت تفضيلي تشكيلات دانشگاه علوم پزشكي بر اساس استانداردهاي موجود و ارسال به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع جهت تصويب وتائيد .
   5- شركت كارشناس تشكيلات در جلسه سيستم جامع تشكيلات مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع در سال 1390-و اجرايي شدن آن در سال 1391
   6- ارسال و اعلام آمار هاي مورد درخواست مديريت محترم منابع انساني ، آموزش و پژوهش استانداري لرستان.
   7- انجام مكاتبات لازم با مركز توسعه مديريت و تحول اداري مبني بر تبديل پستها بر اساس نياز با هماهنگي معاونتها.
   8- اختصاص رديف سازماني به پذيرفته شدگان آزمون سراسري 1389پس از طي مراحل گزينش و ثبت اسامي در دفاتر تشكيلات دانشگاه به تعداد 892 نفر .
   9- استخراج و اعلام 129 رديف سازماني بلاتصدي وتهيه فرم مشخصات شغل و شاغل و ارسال به استانداري جهت جذب و بكارگيري در مناطق كمتر توسعه يافته
   10- به روز نمودن اطلاعات تشكيلات در نرم افزار سيستم اطلاعات مديريت (M IS )
   11- شركت در جلسات و سمينارها ي خارج از استان در راستاي تشكيلات و طرح طبقه بندي مشاغل .
   12- همخواني تشكيلات واحدهاي محيطي با دفاتر كل تشكيلات ستاد دانشگاه و تطبيق احكام كارگزيني پرسنل با دفاتر تشكيلات ستاد دانشگاه .
   13- پاسخ كارشناسي شده به شكايتهاي ارسالي از طرف ديوان عدالت اداري در باب طبقه بندي مشاغل و تغيير عنوان .
   14- تهيه و تنظيم شرح وظايف كاركنان شاغل در ستاد دانشگاه و ارسال به واحد مربوطه.
   15- طراحي تشكيلات تفضيلي دانشكده هاي پرستاري شهرستان بروجرد و پلدختر و دانشكده هاي دندانپزشكي و داروسازي شهرستان خرم آباد و ارسال به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع .
   16- بررسي154 پرونده پرسنل داراي سوابق تجربي و غير دولتي و طرح در كميته طبقه بندي مشاغل .
   17- اعلام 108 رديف سازماني جهت استخدام و بكارگيري ايثارگران كه تا كنون 90
   نفر (75 نفر فرزند جانباز و 15نفر فرزندشهيد) شروع بكار نموده اند.
   18- شركت در كميته نقل و انتقالات و اعلام رديف بلاتصدي جهت افراد منتقله از ساير شهرستانها به اين دانشگاه .
   19 –ارائه گزارش عملكرد حوزه مربوطه به منظور ارزيابي عملكرد دانشگاه.
   20- تهيه و تدوين تشكيلات پيشنهادي مراكز جديد التاسيس (بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد ،بيمارستان امام (ره)الشتر ،بيمارستان امام (ره)پلدختر و تشكيلات شبكه بهداشتي درماني شهرستان دوره چگني و ارسال به مركز توسعه و تحول اداري وزارت متبوع جهت تائيد نهايي.
   21- بررسي و تائيد شماره وعنوان پست سازماني،رشته شغلي،رسته و جايگاه پست سازماني پرونده پرسنلي كاركنان تبديل وضعيت استخدامي از پيماني و آزمايشي به قطعي.   نمودار مقايسه اي ارتقاء پست هاي سازماني بيمارستان هاي تازه تأسيس

   نمودار مقايسه اي تعداد دانشكده ها - مديريت ها - معاونتها


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676257 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.95515394210815 seconds.
memoryUsage : 5828Kb