جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي مسئول و شرح وظايف

   نام و نام خانوادگي : آقاي علي اصغر عسگري پور

   سمت : مسئول اداره بازنشستگي

   شماره تماس مستقيم : 2214616

   شماره تماس داخلي : 526


   شرح وظايف :


    

   •  

   • صدور احكام بازنشستگي حسب درخواست كارمند

   • صدور احكام بازنشستگي اجباري ناشي از آراء صادره از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان

   • صدور احكام بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور

   • صدور احكام بازنشستگي قبل از مورد درخواست كارمند

   • بررسي پرونده متقاضي بازنشستگي و تيه پيش نويس حكم بازنشستگي و يا حكم برقراري حقوق بازنشستگي مستخدم حسب مورد

   • بررسي و احتساب سنوات خدمت غير رسمي كاركنان در هنگام صدور حكم برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه بگير

   • بررسي پرونده مستخدم و تهيه پيش نويس احكام وظيفه و از كارافتادگي ، طرح قوانين و مقررات موضوعه

   • تهيه گزارشات لازم در زمينه وظايف مربوط

   • ارتباط مستمر با سازمان بازنشستگي كشوري و اداره كل امور اداري وزارت كشور و ايجاد هماهنگي هاي لازم و رفع مشكلات احتمالي مربوط به صدور احكام بازنشستگي و وظيفه

   • مطالعه بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، قوانين و مقررات موضوعه در ارتباط با امور پرسنلي و اداري و بهنگام داشتن اطلاعات در امور مذكور

   • انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676233 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.90327191352844 seconds.
memoryUsage : 6110Kb