پنج شنبه،01 مهر 1400 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي معاون توسعه و شرح وظايف

    

    نام و نام خانوادگي : دكتر نادر طرهاني 

    سمت : معاون توسعه و مديريت منابع 

   مدرك تحصيلي : دكتري پزشكي عمومي

    


   سوابق اجرايي

   مدير بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد از سال 1382 تا 1383

   مدير حراست دانشگاه علوم پزشكي لرستان از سال 1383 تا 1384 

   معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه علوم پزشكي در سال 1384 تا 1388

   معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از سال 1388 تا1394

   مدير تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي لرستان از سل 1394 تا 1399

   رئيس هيات تخلفات كاركنان دانشگاه علوم پشكي لرستان

   عضو هيات مديره سازمان نظام پزشكي لرستان

   دبير هيات بدوي رسيدگي به تخلفات سازمان نظام پزشكي خرم آباد 

   دبير هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات سازمان نظام پزشكي استان لرستان


   شرح وظايف

    

   رسيدگي به هدفهاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روشهاي كار در واحدهاي مختلف

     ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود

   نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين مربوط به امور استخدامي و معاملاتي، تداركاتي و پشتيباني

   ارائه گزارشهاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظارت

   اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه و صدور دستور پرداختهاي لازم و نظارت عالي بر كليه دريافتها و پرداختهاي دانشگاه با رعايت قوانين و مقررات

   شركت در شوراها، كميسيونها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي و اداري در چار چوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه

   عيين مديران حوزه معاونت پشتيباني پس از تأييد رياست دانشگاه ، نظارت بر حسن اجراي امور واحدهاي آن و ارائه راهنماييهاي لازم

   انجام بازرسيهاي لازم و ارزشيابي كمي و كيفي واحدهاي پشتيباني به منظور ارائه به رئيس دانشگاه جهت پويايي بيشتر دانشگاه

   تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي جهت تصويب هيأت امنا بر اساس قانون بودجه كل كشور به تفكيك برنامه ها و فعاليتهاي دانشگاه و اجراي آن

   نظارت بر مصرف اعتبارات جاري و عمراني اختصاصي مطابق بودجه هاي تفصيلي مصوب و قوانين و مقررات مربوط

   برنامه ريزي طرحهاي كوتاه مدت و بلند مدت ساختماني دانشگاه و تهيه طرح استقرار واحدها در آنها

   رسيدگي به انجام روشهاي كار در دانشگاه و پيشنهاد برنامه هاي بهبود اين روشها با هدف ايجاد تحول اداري

   ايجاد هماهنگي بمنظور اجراي برنامههاي كار آموزي كاركنان دانشگاه و اجراي طرحهاي آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت و پودماني كاركنان دانشگاه و اعزام كاركنان به مركز آموزش ضمن خدمت

   نظارت بر جمع آوري و بررسي بودجه هاي پيشنهادي واحدهاي مختلف و تلفيق و هماهنگ ساختن آنها با در نظر گرفتن اولويتهاي تعيين شده و تهيه بودجه تفصيلي و مبادله موافقتنامههاي مربوط و تفاهم در مراجع ذيصلاح

   نظارت بر تنظيم طرحهاي عمراني و ايجاد هماهنگي در اجراي طرحهاي مذكور

   نظارت مالي بر تنظيم قراردادهاي دانشگاه و حسابرسيهاي اداري و سيستماتيك كليه واحدهاي دانشگاه

   ارائه نظرات مشورتي، اداري، مالي، تشكيلاتي به رئيس دانشگاه و همفكري در انتصاب مديران ستادي استاني و مراكز آموزشي تابعه

   انجام ساير امور مرتبط

   ارائه طرحها و پيشنهادات لازم بمنظور جلب كمكهاي مردمي و نهادها در جهت افزايش در آمد و نظارت بر هزينه آنها بر اساس آئيين نامههاي مالي و معاملاتي دانشگاهي و ساير مقررات عمومي پستي

   تعيين و پيشنهاد سياستها و خط مشي دانشگاه و تدوين دستورالعملهاي مربوط در امور اجرايي، پشتيباني، اداري و مالي و مراقبت در رعايت مقررات مربوط

   برنامه ريزي و هماهنگي نظارت بر تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و  انتخاب افراد شايسته با توجه به مقررات و طرح ريزي نظام جذب، بهسازي و نگهداري نيروي انساني دانشگاه

   نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون و رفاه و ورزش كاركنان و تهيه و اجراي طرحهاي حمايتي و تشويقي مربوط

   ساماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحده هاي تحت سرپرستي و نيز طراحي و اصلاح ساختار دانشگاه با توجه به شرايط محيطي و چشم انداز آينده

   برنامه ريزي جهت شناخت نيازهاي اجرايي، اداري، مالي، پرسنلي و تدوين برنامه هاي لازم جهت رفع نيازهاي مذكور و هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي اجرايي مرتبط

   تدوين برنامه هاي مورد نياز جهت پشتيباني از فعاليتهاي اجرايي و افزايش بهره وري

   برنامه ريزي لازم بمنظور تهيه و جمع آوري اطلاعات و طبقه بندي و تجزيه و تحليل آنها

   همكاري و هماهنگي با دفتر رياست و روابط عمومي در برگزاري جشنها، سوگواريها، مراسم، كنفرانسها و سمينارهاي دانشگاه

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 25897258 آخرین به روزرسانی: 01 مهر 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 1.9589161872864 seconds.
memoryUsage : 5930Kb