جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي مسئول و شرح وظايف

   نام و نام خانوادگي : آقاي امين ساكي نژاد

   سمت : مسئول اداره كارگزيني


    شرح وظايف :


    - توجيه وتفسير بخشنامه ها ودستورالعملهاي مربوطه وارسال به واحدها نيز درصورت نياز اعمال درسيستم mis
   - همكاري وهماهنگي جهت  برگزاري آزمون هاي استخدامي
   - معرفي به گزينش جهت نيروهاي جديدالاستخدام ، قراردادي ، پيام آور، انتقال دايم به ادانشگاه
   - تشكيل پرونده استخدامي جهت نيروهاي جديدالاستخدام  از قبيل ( ععدم سوئ پيشينه ، صحت مزاج، تست مرفين ، دريافت تاييديه تحصيلي ، تعهد محضري...)  وصدور ابلاغ استخدامي
   - برگزاري كلاسهاي توجيهي جهت كارگزيني واحدهاي تابه درزمينه صدور احكام ، دستورالعملها ،بخشنامه ها...
   ـ محاسبه و صدور احكام حق فني ، حق جذب ، تخصصي مالي كاركنان
   ـ صدور احكام حق تأهل ، اولاد و فوق العاده ويژه كاركنان
   - برگزاري كميته نقل وانتقالات ومامورريت داخل وخارج استاني چند بار درسال
   ـ صدور حكم مأموريت و انتقال  كاركنان بر اساس ضوابط
   ـ صدور حكم ارتقاء گروه كاركنان برحسب مدرك تحصيلي و شرايط احراز
   - صدور احكام  استخدام آزمايشي ، قطعي باتوجه به آرائ ديوان وبخشنامه هاي مربوطه
   ـ بررسي حضور و غياب كاركنان و تنظيم ليست كاركرد ماهانه آنان بمنظور پرداخت حقوق ، اضافه كار
   ـ صدور حكم انتصاب كاركنان و اقلام در مورد پرداخت حق سرپرستي و حق مسئوليت آنان طبق دستور و رعايت ضوابط
   - رسيدگي و اعلام ايام بيماري كاركنان به  كمسيون پزشكي وتامين اجتماعي
   -اقدام در مورد انتقال كاركنان متقاضي به ساير واحدها و صدور تسويه حساب و ارسال پرونده آنان  پس از طي مراحل قانوني
   - اقدام در مورد صدور گواهي اشتغال كاركنان به مراجع ذيربط بر حسب تقاضاي آنان. براساس بخشنامه سازمان مركزي
   ـ اقدام در مورد اجراي تصميمات كميته تخلفات اداري كاركنان برحسب مورد ( انتقال ـ ماموريت ـ جابجائي)
   ـ اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط جهت در يافت لباس كار سالانه

     ـ اقدام در مورد تهيه و تنظيم ليست اسامي كاركنان واجد شرايط پس از تائيد معاونت مربوطه و رياست واحدجهت در يافت كارائي.
   ـ ثبت مرخصي استفاده شده كاركنان ( ساعتي ـ روزانه ) و مرخصي استعلاجي آنان در كارتكس مربوطه
   - محاسبه مرخصي استفاده شده كاركنان در پايان هر سال با كسر مرخصي استحقاقي سالانه و انتقال مانده به كارتكس سال بعد.
   - وارد نمودن اطلاعات پرسنلي كليه كاركنان به سيستم mis
   -اقدام لازم در مورد تشكيل پرونده اعضاء هيأت علمي وصدور احكام انتصاب ، افزايش ضريب، انتقال ، ارتقاء پايه ، انتقالي... 
   -قدام به صدور گواهي كار  جهت كاركنان براي ريافت وام  ، دفترچه خدمات درماني، شركت در آزمون.....
   -  مكاتبه جهت دريافت تاييده تحصيلي نيروهاي طرح لايحه ، ضريب كا.
   - تعيين محل خدمت وصدور معرفينامه جهت نيروهاي طرح لايحه ، ضريب كا ، پيام آور و رزيدنت
    -محاسبه و صدور حكم افزايش حقوق و سنوات سالانه كاركنان
   - ابلاغ آرائ تخلفات اداري و مكاتبه با هيئت تجديد نظر واجرا ئ آرائ صادر شده
    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676220 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.46693205833435 seconds.
memoryUsage : 5794Kb