جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي مسئول و شرح وظايف

    

   رئيس اداره رفاه                                                                              
   نام و نام خانوادگي : روح اله شجاعي
   مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد شيمي                                
   تفلن ثابت : 33319449
   داخلي 524 
     


   شرح وظايف اداره رفاه دانشگاه


   • معرفي جهت پرداخت كمك هزينه ازدواج جهت شاغلين ستاد دانشگاه وبازنشستگان
   • معرفي جهت پرداخت كمك هزينه فوت جهت  شاغلين ستاد دانشگاه وبازنشستگان
   • معرفي شاغلين وبازنشستگان دانشگاه جهت اسكان در مهمانسراي شهرستانهاي ديگر
   • انجام امور بيمه اي شامل بيمه پايه وبيمه تكميلي پرسنل(عقدقرارداد-افزايش تعداد عائله- ابطال دفترچه بيمه- صدور اوليه)
   • معرفي شاغلين وبازنشستگان جهت برخورداري از تخفيف شهريه
   • انجام امور مربوط به منازل سازماني شامل ثبت نام از متقاضيان –اولويت دهي وامتيازبندي- واگذاري وتخليه وساير امور مربوطه
   • معرفي جهت عضويت در كتابخانه مركزي دانشگاه
   • صدور گواهي اشتغال به كار
   • تهيه وتوزيع بن غيرنقدي كاركنان وبازنشستگان
   • هماهنگي ومعرفي جهت پرداخت تسهيلات بانكي
   • انجام ساير امور رفاهي شاغلين وبازنشستگان حسب مورد در مقاطع زماني گوناگون همچون واگذاري تلفن همراه – سهام عدالت و...
   • انجام ساير امورمحوله توسط مقام مافوق
   • پيگيري امور رفاهي پرسنل خدماتي
   • هماهنگي و همكاري با واحدهاي تابعه دانشگاه درخصوص اردوهاي فرهنگي و تفريحي
   • سامان بخشي و استقرار متقاضيان استفاده از مهمان سرا ها
    

      • مشاهده محتوا
   معرفي مسئول و شرح وظايف

    

   رئيس اداره رفاه                                                                              
   نام و نام خانوادگي : روح اله شجاعي
   مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد شيمي                                
   تفلن ثابت : 33319449
   داخلي 524 
     


   شرح وظايف اداره رفاه دانشگاه


   • معرفي جهت پرداخت كمك هزينه ازدواج جهت شاغلين ستاد دانشگاه وبازنشستگان
   • معرفي جهت پرداخت كمك هزينه فوت جهت  شاغلين ستاد دانشگاه وبازنشستگان
   • معرفي شاغلين وبازنشستگان دانشگاه جهت اسكان در مهمانسراي شهرستانهاي ديگر
   • انجام امور بيمه اي شامل بيمه پايه وبيمه تكميلي پرسنل(عقدقرارداد-افزايش تعداد عائله- ابطال دفترچه بيمه- صدور اوليه)
   • معرفي شاغلين وبازنشستگان جهت برخورداري از تخفيف شهريه
   • انجام امور مربوط به منازل سازماني شامل ثبت نام از متقاضيان –اولويت دهي وامتيازبندي- واگذاري وتخليه وساير امور مربوطه
   • معرفي جهت عضويت در كتابخانه مركزي دانشگاه
   • صدور گواهي اشتغال به كار
   • تهيه وتوزيع بن غيرنقدي كاركنان وبازنشستگان
   • هماهنگي ومعرفي جهت پرداخت تسهيلات بانكي
   • انجام ساير امور رفاهي شاغلين وبازنشستگان حسب مورد در مقاطع زماني گوناگون همچون واگذاري تلفن همراه – سهام عدالت و...
   • انجام ساير امورمحوله توسط مقام مافوق
   • پيگيري امور رفاهي پرسنل خدماتي
   • هماهنگي و همكاري با واحدهاي تابعه دانشگاه درخصوص اردوهاي فرهنگي و تفريحي
   • سامان بخشي و استقرار متقاضيان استفاده از مهمان سرا ها
    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676233 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.79021501541138 seconds.
memoryUsage : 7986Kb