جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   عملكرد سال 1391

   1.اخذتاييد ونهايي نمودن فلوچارت جديد تشكيلات با توجه به ارتقاء تيپ دانشگاه ازمركز توسعه وتحول اداري وزارت متبوع

    

   2.تدوين وارسال چارت تفصيلي تشكيلات( پستهاي بهداشتي وغير بهداشتي درماني) كليه واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه

    


   3.تاييد نمودن چارت تفصيلي تشكيلات  مراكز بهداشتي دانشگاه براساس طرح گسترش با افزايش  3511 رديف سازماني به 4242 رديف سازماني بدون احتساب پستهاي ستادي شبكه ها

    


   4.ارسال اطلاعات تشكيلات تفصيلي دانشگاه شامل( رديف،پست،رسته ،رشته،نوع استخدام،تصدي) به سامانه جامع تشكيلات وزارت متبوع
    


   5.انجام اصلاحات و ويرايش تشكيلات تفصيلي در سامانه وزارت متبوع با توجه به تاييديه چارت نهايي طرح گسترش مراكز بهداشتي دانشگاه طي دو مرحله
    


   6.اصلاح و تعريف تشكيلات مراكز بهداشتي محيطي در سيستم ام. آي. اس
    


   7.ارسال واخذ تاييديه ليست مشاغل حاكميتي به منظور تبديل وضعيت پيماني به رسمي كاركنان
    


   8.حضور كارشناسان واحد تشكيلات در جلسات دوره اي ارتقاء رتبه كاركنان درمحل دانشگاه علوم پزشكي اهوازوبررسي و تاييد رتبه خبره وعالي بيش از 1500نفر ازكاركنان
    


   9.بررسي وتاييد شماره وعنوان پست سازماني ،رشته شغلي،رسته و جايگاه پست سازماني پرونده هاي پرسنلي كاركنان تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به آزمايشي واز آزمايشي به قطعي
    


   10.بررسي پرونده هاي ارتقا طبقات استحقاقي 1770 نفر كاركنان رسمي، پيماني و تبديل وضعيت
    


     11.بررسي بالغ بر4000 پرونده ارتقا طبقات تشويقي براساس ارزشيابي 5 ساله اخير كاركنان
    


   12.بررسي 530 پرونده پرسنل داراي سوابق تجربي و غير دولتي و طرح در كميته طرح طبقه بندي مشاغل
    


   13.جمع آوري،تكميل پرونده و بررسي و طرح درخواستهاي تغييرعنوان در كميته طرح طبقه بندي مشاغل
    


   14.پيگيري وبررسي ضوابط مربوط به مشاغل مديريتي وانتصاب مديران
    


   15.حضور در همايشها وجلسات سراسرس وكشوري از جمله همايش آشنايي با سامانه جامع تشكيلات و...
    


   16.شركت دركميته نقل وانتقالات و واعلام رديف بلاتصدي جهت افراد منتقله از ساير شهرستانها  استان وساير دانشگاههاي كشور
    


   17.ارسال و اعلام آمارهاي مورد درخواست مديريت محترم منابع انساني ،وزارت متبوع وساير دستگاههاي ذيربط
    


   18.پاسخ كارشناسي شده به شكايتهاي ارسالي  از سوي ديوان عدالت اداري درخصوص طبقه بندي مشاغل و تغييرعنوان
    


   19.مشاركت درتهيه وتنظيم برنامه استرات‍ژيك سال 1391 مديريت توسعه وتحول اداري
    


   20.استخراج واعلام رديفهاي بلاتصدي وتهيه فرم مشخصات شغل وشاغل براي آزمون استانداري
    


   21.پيشنهاد و رزرو رديفهاي بلاتصدي براي آزمون آتي استانداري
    


   22.پيشنهاد و رزرو رديف بلاتصدي براي دانشجويان رزيدنت تخصصي

    
    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676272 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.73370599746704 seconds.
memoryUsage : 5796Kb