جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي دفتر

   وظايف مدير دفتر هماهنگي امور اقتصادي


   1- مشاركت در تدوين سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي مبتني بر شواهد در حيطه مشاركت‌هاي اقتصادي بخش دولتي و خصوصي در حوزه سلامت
   2- برنامه‌ريزي و تدوين سازوكارهاي اجرايي براي ارتقا دانش و فرهنگ خصوصي‌سازي امور مرتبط با حوزه سلامت در سطوح مختلف جامعه، سازمان‌هاي تابعه و مديريت‌هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان
   3- برنامه‌ريزي جهت توانمندسازي بخش خصوصي وتعاوني براي مشاركت‌هاي اقتصادي در حوزه سلامت
   4- برنامه‌ريزي به‌منظور حمايت از سرمايه‌گذاري اقتصادي داخلي و خارجي بخش غيردولتي با رويكرد توسعه‌گرا و عدالت محوردرعرصه‌هاي خدمات سلامت
   5- برنامه‌ريزي در جهت استفاده از منابع و تسهيلات مؤسسات اقتصادي براي انجام پروژه‌هاي مشاركت دولتي خصوصي در حوزه سلامت
   6- برنامه‌ريزي به‌منظور جلب مشاركت اقتصادي بخش غيردولتي جهت سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت
   7- مشاركت در طراحي و ايجاد ساختارهاي اقتصادي در حوزه سلامت
   8- هماهنگي برون و درون‌سازماني به‌منظور يكپارچه‌سازي خدمات اقتصادي بخش خصوصي در حوزه سلامت
   9- تهيه و تدوين شيوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي اجرايي، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي مرتبط با مدل‌هاي مشاركت دولتي-خصوصي در حوزه سلامت
   10- شناسايي، ظرفيت‌هاي مشاركت اقتصادي در حوزه سلامت با استفاده از مدل‌هاي مختلف مشاركت دولتي-خصوصي
   11- ايجاد سازوكارهاي مناسب و اتخاذ تصميم در خصوص نحوه سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي لرستان و سازمان‌هاي تابعه
   12. نظارت بر اجراي پروژهاي مشاركت دولتي- خصوصي در حوزه سلامت و تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي


    

   وظايف گروه مطالعات اقتصادي

   وظايف گروه سرمايه گذاري

   وظايف گروه برنامه ريزي و نظارت

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676259 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.56844902038574 seconds.
memoryUsage : 5869Kb