جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فهرست مجوزهاي اعطايي توسط دستگاه

   عملكرد سال 1400

    

   1-واگذاري طبخ و توزيع غذاي كليه بيمارستان ها و دانشكده ها و معاونت دانشجويي به بخش خصوصي
   2-واگذاري اياب و ذهاب كليه واحد هاي وابسته به دانشگاه به بخش خصوصي
   3- واگذاري تاسيسات كليه واحدها دانشگاه به بخش خصوصي
   4- واگذاري لندري و  CSR كليه بيمارستان ها به بخش خصوصي
   5- واگذاري تزريقات و پانسمان كليه بيمارستان ها و مراكز بهداشتي به بخش خصوصي
   6- واگذاري فضاي سبز كليه واحد ها دانشگاه به بخش خصوصي
   7- واگذاري مراكز كاهش آسيب به بخش خصوصي
   8-واگذاري امور تخصصي آسيب هاي اجتماعي – رواني (طرح سامان ) به بخش خصوصي
   9- واگذاري گروه خدمات پرستاري به بخش خصوصي
   10- واگذاري نيرو هاي حاشيه شهر گروه بهداشتي به بخش خصوصي
   11- واگذاري نيروهاي خدماتي – پشتيباني – اداري  به بخش خصوصي
   12 واگذاري مراكز يرتو درماني  پزشكي هسته اي به بخش خصوصي
   13 – واگذاري سي تي اسكن ، سي تي آنژيو ، ام آر آي ،  ... به بخش خصوصي


    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676271 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.56602597236633 seconds.
memoryUsage : 5861Kb