جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • اداره دبيرخانه

    

   مسئول دبيرخانه:                                                                                                             

   نام و نام خانوادگي: فروزان نصير زاده

   مدرك تحصيلي : كارشناس مديريت امور فرهنگي

   تلفن ثابت: 33319449

   داخلي 215

   شرح وظايف دبيرخانه مركزي

    1-دريافت وارسال كليه مراسلات ونامه هاي اداري ازطريق سيستم اتوماسيون داخلي

   2- ثبت وارسال كليه نامه هاي اداري ازطريق سيستم اتوماسيون داخلي

   3-ارسال،دريافت وثبت كليه مراسلات پستي

   4-اسكن،پرينت ، نامه هاجهت واحدهاي مالي ، بايگاني،كارگزيني ، بودجه ، تشكيلات ، شبكه ها ، معاونتها ، دانشكده ها، بيمارستانها، وساير مراكز

   5-انجام كليه مراسلات مربوط به سيستم اتوماسيون وزارت بهداشت ، كليه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي ، دانشگاه بقيه الله

   6-تفكيك كليه مراسلات ارسالي و دريافتي (كه بصورت فيزيكي مي باشند اعم ازكليه قراردادها ، احكام كار گزيني پرسنل ، احكام مرخصي ، گواهي نامه هاي مشمولين طرح ، شروع ، توقف ، تداوم ، انصراف ، پايان طرح ، )   

   7- ارجاع كليه مراسلات و نامه هاي اداري از طريق سيستم اتوماسيون اداري به واحد بايگاني

   8-وصول نامه هاي ارسالي و دريافتي و ارجاع آنان به مسئولين مربوطه

   9-پيگيري سوابق نامه ها و ارسال به واحدهاي در خواست شده  

   10-انجام دستور مسئولين و پيگيري و اوامر آنها جهت تسريع در امور

   11-پاسخ به مراجعين جهت رديابي در خواست هاي مربوط

   12-ارسال و دريافت مكاتبات و مرسولات پستي از طريق پست ، ارسال كليه نامه ها از قبيل احكام و ساير مكتوبات اداري توسط نامه رسان داخلي به واحدها ( طبق دستور مسئولين مربوطه )

   13-دريافت وارسال مكاتبات دانشگاه ازطريق شبكه دولت (استانداري و فرمانداري ، سازمان مديريت و سايرادارات دولتي ازطريق شبكه دولت

   14-پيگيري تلفني و حضوري ارباب رجوع و همكاران

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676264 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.49114608764648 seconds.
memoryUsage : 5897Kb