جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   عملكرد سال 1389
   1- تفكيك 2629 فقره احكام بازنشستگي سال 1389 پرسنل بازنشسته سالهاي ماقبل وتحويل نسخه مستخدم به پرسنل بازنشسته و بايگاني نمودن نسخه بايگاني در پرونده آنان
   2- مكاتبات اداري و خارج از استان (720) فقره .
   3- بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي 140 نفر از پرسنل بازنشسته سي سال خدمت و رفع نواقص پروندهاي آنان و صدور حكم بازنشستگي آنان.
   4- بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي 67 نفر از پرسنل بازنشسته پيش از موعد و رفع نواقص پروندهاي آنان و صدور حكم بازنشستگي آنان.
   5-  بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازخريدي2نفر از پرسنل و صدور حكم بازخريد از خدمت آنان.
   6-  بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ استعفاي يك نفر از پرسنل و صدور حكم استعفا از خدمت .
   7-  بررسي پرونده پرسنلي يك نفر از پرسنل و صدور حكم اخراج از خدمت ايشان.
   8-  بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ از كار افتادگي 2 نفر از پرسنل و صدور حكم ازكار افتادگي آنان.
   9- تنظيم ليست پاداش پايان خدمت 205 نفر (بازنشسته سي سال خدمت و پيش از موعد) بانضمام مدارك لازم جهت پرداخت پاداش پايان خدمت .
   10- تنظيم ليست مرخصي استحقاقي 205 نفر (بازنشسته سي سال خدمت و پيش از موعد) بانضمام مدارك لازم جهت پرداخت و محاسبه مرخصي استحقاقي ذخيره شده و پيگيري تا مرحله پرداخت . لازم به ذكر است وضعيت مرخصي پرسنل فوق از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي بررسي ميگردد.
   11- تهيه مدارك لازم جهت صدور كارت شناسايي منزلت تعداد 205 نفر از بازنشستگان و تحويل به دفتر نمايندگي سازمان بازنشستگي استان .
   12- تعداد كل پرسنل بازنشسته سي سال خدمت و پيش از موعد  ، بازخريد و اخراج شدگان از خدمت دانشگاه در سال 1389 جمعا 207 نفر مي باشد.
   13- تعداد كل بازنشستگان و موظفين دانشگاه تا پايان سال 1389 جمعا 2836 نفر مي باشند
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676265 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.54853582382202 seconds.
memoryUsage : 5922Kb