جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • عملكرد سال 1388

    تفكيك 2315 فقره احكام بازنشستگي سال 1388 پرسنل بازنشسته سالهاي ماقبل وتحويل نسخه مستخدم به پرسنل بازنشسته و بايگاني نمودن نسخه بايگاني در پرونده آنان
    مكاتبات اداري و خارج از استان (600) فقره .
    بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي 246 نفر از پرسنل بازنشسته سي سال خدمت و رفع نواقص پروندهاي آنان و صدور حكم بازنشستگي آنان.
    بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي 63 نفر از پرسنل بازنشسته پيش از موعد و رفع نواقص پروندهاي آنان و صدور حكم بازنشستگي آنان.
     بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازخريدي3 نفر از پرسنل و صدور حكم بازخريد از خدمت آنان.
    تنظيم ليست پاداش پايان خدمت 310 نفر (بازنشسته سي سال خدمت و پيش از موعد) بانضمام مدارك لازم جهت پرداخت پاداش پايان خدمت .
    تنظيم ليست مرخصي استحقاقي 310 نفر (بازنشسته سي سال خدمت و پيش از موعد) بانضمام مدارك لازم جهت پرداخت و محاسبه مرخصي استحقاقي ذخيره شده و پيگيري تا مرحله پرداخت . لازم به ذكر است وضعيت مرخصي پرسنل فوق از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي بررسي ميگردد.
    تهيه مدارك لازم جهت صدور كارت شناسايي منزلت تعداد 300 نفر از بازنشستگان و تحويل به دفتر نمايندگي سازمان بازنشستگي استان .
    تعداد كل پرسنل بازنشسته سي سال خدمت و پيش از موعد  ، بازخريد و اخراج شدگان از خدمت دانشگاه در سال 1388 جمعا 314 نفر مي باشد.
    تعداد كل بازنشستگان و موظفين دانشگاه تا پايان سال 1388 جمعا 2428 نفر مي باشد .


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676271 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.69479393959045 seconds.
memoryUsage : 5817Kb