جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   عملكرد سال 1391

   1- تفكيك 2966 فقره احكام بازنشستگي افزايش ضريب حقوق 01/01/ 91 مربوط به پرسنل بازنشسته سالهاي ماقبل وتحويل نسخه مستخدم به پرسنل بازنشسته و بايگاني نمودن نسخه بايگاني در پرونده آنان

    

    

    

   2- مكاتبات اداري و خارج از استان (756) فقره .

    

    

    

   3- بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي 72 نفر از پرسنل بازنشسته سي سال خدمت و رفع نواقص پروندهاي پرسنلي و صدور حكم بازنشستگي آنان

    

    

    

   4- بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي 17  نفر از پرسنل جانباز  و رفع نواقص پروندهاي پرسنلي و صدور ابلاغ بازنشستگي آنان.

    

    

    

   5- بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي 10 نفر از پرسنل بازنشسته روز مزد دائم و رفع نواقص پروندهاي پرسنلي و انجام مراحل قانوني جهت صدور حكم بازنشستگي آنان.

    

    

    

   6- بررسي پرونده بازنشستگي 8 نفر از پرسنل بازنشسته فوت شده وانجام مكاتبات لازم و تكميل مدارك صدور حكم وظيفه جهت وراث ايشان.

    

    

    

   7-  بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازخريدي1 نفر از پرسنل و صدور حكم بازخريد از خدمت آنان.

    

    

    

   8-  بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ استعفاي 6 نفر از پرسنل و صدور حكم استعفا از خدمت .

    

    

    

   9-  بررسي پرونده پرسنلي6 نفر از پرسنل و صدور حكم اخراج از خدمت ايشان.

    

    

    

   10-  بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ از كار افتادگي4 نفر از پرسنل و صدور حكم ازكار افتادگي آنان.

    

    

    

   11- تنظيم ليست پاداش و مابه التفاوت پايان خدمت 98 نفر (بازنشسته سي سال خدمت ، ازكارافتاده و غيره) بانضمام مدارك لازم جهت پرداخت پاداش پايان خدمت .

    

    

    

   12- تنظيم ليست مرخصي استحقاقي 98 نفر (بازنشسته سي سال خدمت ، فوتي و از كار افتاده) بانضمام مدارك لازم جهت پرداخت و محاسبه مرخصي استحقاقي ذخيره شده و پيگيري تا مرحله پرداخت . لازم به ذكر است وضعيت مرخصي پرسنل فوق از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي بررسي ميگردد.

   13- تهيه مدارك لازم جهت صدور كارت شناسايي منزلت تعداد 35 نفر از بازنشستگان و تحويل به دفتر نمايندگي سازمان بازنشستگي استان .

    

    

    

   14- تهيه و تنظيم پرونده بازنشستگي 17 نفر از پرسنل جانباز متقاضي استفاده از سنوات ارفاقي جانبازان و ارسال به معاونت امور مالي دانشگاه جهت واريز كسورات سنوات ارفاقي .

    

    

    

   15- صدور و تائيد تعداد 38  فقره حكم اصلاحيه حكم بازنشستگي(حق اشعه ، سنوات ارفاقي مشاغل سخت و زيان آور ،برقراري مزاياي جانبازان و ايثارگران و......) بر اساس مدارك مثبته ارائه شده به اين اداره.    

    

    

    

   لازم به ذكر است، تعداد كل پرسنل بازنشسته سي سال خدمت و پيش از موعد  ، بازخريد ، مستعفي و اخراج شدگان از خدمت سال 1391 دانشگاه جمعا 111 نفر مي باشند.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676267 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.44100999832153 seconds.
memoryUsage : 5739Kb