جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   عملكرد سال1390

   اداره بازنشستگي

    

   1- تفكيك 2853 فقره احكام بازنشستگي سال 90 مربوط به پرسنل بازنشسته سالهاي ماقبل وتحويل نسخه مستخدم به پرسنل بازنشسته و بايگاني نمودن نسخه بايگاني در پرونده آنان
   2- مكاتبات اداري و خارج از استان (820) فقره .
   3- بررسي پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي 86 نفر از پرسنل بازنشسته سي سال خدمت و رفع نواقص پروندهاي پرسنلي و صدور حكم بازنشستگي آنان.
   4- بررسي پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي 13 نفر از پرسنل بازنشسته روز مزد دائم و رفع نواقص پروندهاي پرسنلي و انجام مراحل قانوني جهت صدور حكم بازنشستگي آنان.
   5- بررسي پرونده بازنشستگي 3 نفر از پرسنل بازنشسته فوت شده وانجام مكاتبات لازم و تكميل مدارك صدور حكم وظيفه جهت وراث ايشان.
   6-  بررسي پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ بازخريدي2نفر از پرسنل و صدور حكم بازخريد از خدمت آنان.
   7-  بررسي پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ استعفاي 7 نفر از پرسنل و صدور حكم استعفا از خدمت .
   8-  بررسي پرونده پرسنلي 3 نفر از پرسنل و صدور حكم اخراج از خدمت ايشان.
   9-  بررسي كليه پرونده هاي پرسنلي از ابتداي استخدام تا تاريخ از كار افتادگي 2 نفر از پرسنل و صدور حكم ازكار افتادگي آنان.
   10- تنظيم ليست پاداش پايان خدمت 110 نفر (بازنشسته سي سال خدمت ، ازكارافتاده ، استعفا و بازخريد خدمت ) بانضمام مدارك لازم جهت پرداخت پاداش پايان خدمت .
   11- تنظيم ليست مرخصي استحقاقي 101 نفر (بازنشسته سي سال خدمت ، فوتي و از كار افتاده) بانضمام مدارك لازم جهت پرداخت و محاسبه مرخصي استحقاقي ذخيره شده و پيگيري تا مرحله پرداخت . لازم به ذكر است وضعيت مرخصي پرسنل فوق از ابتداي استخدام تا تاريخ بازنشستگي بررسي ميگردد.
   12- تهيه مدارك لازم جهت صدور كارت شناسايي منزلت تعداد 50 نفر از بازنشستگان و تحويل به دفتر نمايندگي سازمان بازنشستگي استان .
   13- تهيه و تنظيم پرونده از كار افتادگي23 نفر از پرسنل جانباز متقاضي استفاده از سنوات ارفاقي جانبازان و ارسال به معاونت توسعه مديريت و منابع رياست جمهوري جهت طرح در شوراي امور اداري و استخدامي كشور.
   14- صدور و تائيد تعداد 25 فقره حكم اصلاحيه حكم بازنشستگي(حق اشعه ، سنوات ارفاقي مشاغل سخت و زيان آور ،برقراري مزاياي جانبازان و ايثارگران و......) بر اساس مدارك مثبته ارائه شده به اين اداره.  
   15- اجراي مشترك مراسم تجليل از بازنشستگان در روز خانواده و تكريم بازنسشتگان با همكاري سازمان بازنشستگي كشوري نمايندگي استان لرستان در سالن اجتماعات مركز تربيت معلم علامه طباطبايي
   16- پيگيري خريد 205 قطعه سكه ربع بهارآزادي بهمراه لوح تقدير وتحويل به بازنشستگان سال 1389 دانشگاه در مراسم تكريم از بازنشستگان 
   17- پيگيري و انجام مكاتبات بمنظور ايجاد بايگاني و جابجايي و انتقال حدود 1750 پروندهاي راكد بازنشستگان سالهاي قبل از بايگانيهاي راكد مستقردر ستاد دانشگاه و درمانگاه شماره 8 شهيد فطرس خرم آباد به بايگاني جديد در ستاد دانشگاه  
   لازم به ذكر است، تعداد كل پرسنل بازنشسته سي سال خدمت و پيش از موعد  ، بازخريد ، مستعفي و اخراج شدگان از خدمت دانشگاه در سال 1390 جمعا 113 نفر مي باشد.همچنين تعداد كل بازنشستگان و موظفين دانشگاه تا پايان سال 1390 جمعا 2836 نفر مي باشنددانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676223 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.6590039730072 seconds.
memoryUsage : 5802Kb