جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   عملكرد سال 1390

   امور اداري
    

   - ابلاغ آراء تخلفات اداري به كاركنان واجراي آراء صادره بيش از ( 110 مورد )
   - صدور پايان طرح بيش از (115 مورد )
   - ابلاغ و پايان طرح يكماهه رزيدنت بيش از ( 50 مورد )
   - ابلاغ ، صدور و تكميل پرونده هاي پيام آور و صدور احكام آنها بيش از ( 130 مورد )
   - اخذ مدارك وتشكيل پرونده نيروهاي جديدالاستخدام وانجام مكاتبات اداري بيش از ( 850 مورد )
   -  صدور بخشنامه هاي مرتبط بيش از ( 20 مورد )

   - معرفي پرسنل تبديل وضعيت – بيمه روستايي– روز مزدائم به هسته گزينش جهت تاييد صلاحيت بيش از(500 مورد )

   - صدور حكم كاركنان ستاد تبديل وضعيت  – روز مزدائم و اورژانس 115 بيش از ( 120 مورد )

   - بررسي پروندهاي پرسنل( استخدام جديد كل استان ) تبديل وضعيت – بيمه روستايي – روز مزدائم بيش از ( 100 مورد )

   - پاسخگويي به شكايات ودرخواست بيش از ( 500 مورد ) از شكايات مردمي به رياست محترم جمهور
   - برسي پرونده تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قرارداد تبصره 3 ماده2  استان وارسال جهت تاييد نهايي به معاونت پشتيباني
   - پاسخگويي به درخواستهاي كار مردمي جهت اشتغال بيش از ( 500 مورد )

   - تغيير عنوان وبرقراري حق شيفت درگردش و حق جذب كاركنان روزمزددائم سراسر استان بيش از ( 50 مورد  )

   - برقراري ابلاغ انشائي كار اضافه تبديل وضعيت ستاد واورژانس 115 بيش از ( 150 مورد )

   - ابلاغ لغو قرارداد وبازگشت بكار نيروهاي تبديل وضعيت ، روزمزددائم و بيمه روستايي كل استان براساس نامه گزينش وحراست بيش از ( 50 مورد )

   -  صدور بخشنامه هاي مرتبط بيش از ( 20 مورد )

         واحد ارزشيابي

    صدور ابلاغ تعيين محل خدمت آزمون استخدام 89 كه در سال 90 پس از طي مراتب گزينش به امور اداري اعلام گرديده است به تعداد 700 نفر

    استخدام 15 نفر فرزند شهيد از محل مجوز استخدام سال 89 در رشته هاي مورد نياز بهداشتي درماني از محل سهميه 25 % بكارگيري خارج از آزمون

    استخدام 75 نفر فرزند جانباز 25 % و بالاتر  از محل سهميه بكارگيري خارج از آزمون 
    


     واحد صدور احكام

     صدور احكام افزايش حقوقي سال 90              صدور احكام ماموريت و تمديد ماموريت        صدور احكام انتقال ورودي و خروجي

     پيماني            46                                            پيماني            40                           پيماني          22

    رسمي            123                                          رسمي             55                           رسمي          9

    رسمي آزمايشي   9                                           رسمي آزمايشي   6                            رسمي آزمايشي 2

    مشمول قانون     8

    احكام برقراري فوق العاده سختي كار            صدور احكام نوبت كاري                             صدور احكام استخدام پيماني

    پيماني                         19                         پيماني           1                                               740

    رسمي                       50                           رسمي          3

    رسمي آزمايشي             2                            مشمول قانون  2

    مشمول قانون                12

     صدور احكام رسمي آزمايشي                     صدور احكام رسمي قطعي                           صدور احكام استعفا

            36                                                   70                                                         9

    صدور احكام فسخ قرارداد                        صدور احكام اخراج                                     صدور احكام مرخصي بدون حقوق

              13                                                  3                                                          9

    صدور احكام اصلاحيه                           صدور احكام انتصاب مشمول قانون               صدور احكام افزايش كمك هزينه اولاد

         393                                                            13                                                  21

    صدور احكام افزايش كمك هزينه عائله مندي        صدور احكام افزايش مدرك تحصيلي        صدور احكام تغيير عنوان

              1                                                                1                                                11

    صدور احكام ارتقا طبقه                                            صدور احكام برقراري فوق العاده جذب هيئت امنا

       پيماني            35                                                              پيماني                 53

    

          رسمي           83                                                               رسمي                  115

    

                                                                                        رسمي آزمايشي        6

                                                                                       مشمول قانون          13     

        بررسي پرونده  پرسنل جهت ارتقا طبقه                                                        جمع كل

                      160                                                                                 2194

    


     واحد طرح و لايحه نيروي انساني و نيروهاي  متخصص(ضريبk)

   1-كارشناس متخصصين ضريب k
   2- كارشناس مشمولين طرح لايحه نيروي انساني  به شرح ذيل مي باشد.
   ** به طور كلي انجام امورات  مربوط به متخصصين ضريب k از قبيل  اخذ مجوز و مدارك لازم +  درخواست تاييديه تحصيلي از دانشگاه محل تحصيل + اعلام مدت تعهد به واحد محل خدمت  + صدور  ابلاغ+  صدور پايان كاربه معاونت درمان و وزارت بهداشت  + به تعداد هفتاد نفر و براي  هر مورد 70 نامه
   **از مرحله ثبت نام و تشكيل پرونده تا استعلام تاييديه تحصيلي و صدور معرفي نامه جهت مشمولين طرح لايحه نيروي انساني از قبيل
   رشته هاي بهداشتي(عمومي - محيط –حرفه اي-مبارزه با بيماريها –خانواده):  159 نفر
   پزشك عمومي:38  نفر           پرستار:180 نفر  ماما :39 نفر                  راديولوژي :6 نفر
   دندانپزشك :3 نفر        فوريتهاي پزشكي :33 نفر      اطاق عمل :4 نفر        بيهوشي :6 نفر
   علوم آزمايشگاهي :38 نفر        روانشناسي :5 نفر   شنوايي و بينايي سنجي :4 نفر                         مدارك پزشكي :5 نفر
   لازم بذكر است خارج از وظايف تعريف شده فوق پاسخگويي به ارباب رجوع به صورت حضوري و تلفني و مكاتبات اداري نيز توسط اينجانب صورت گرفته است. 
   1- صدور حق فني حدود 90 مورد
   2- برقراري فوق العاده مديريت حدود 83 مورد
   3- صدور مرخصي بدون حقوق حدود 50 مورد
   4- صدور طرح نيمه وقت 4 مورد
   5- مكاتبات اداري 300 مورد
   6- صدور گواهي (دستياري و ... ) 80 مورد
   7-  اخذ مدارك وتشكيل پرونده نيروهاي جديدالاستخدام وانجام مكاتبات اداري بيش از ( 500 مورد )
   8- صدور وضعيت مرخصي كاركنان 221 مورد
   9- -  صدور بخشنامه هاي مرتبط بيش از ( 10 مورد )
   10- برقراري محروميت از مطب پزشكان 17 مورد
   11- معرفي به كميسيون پزشكي و صدور حكم مربوطه 100 مورد
   • واحد پاسخگويي به شكايات آزمون در سال 90 طي حدوداٌ 5 جلسه تعداد 380 فقره اعتراض به آزمون 6/12/89 بازبيني و بررسي قرارداد و در اين بين تعداد 26 مورد از شكايات مربوط به داوطلباني كه با مقطع بالاتر و دانشجو بودن در آزمون فوق الذكر شركت نموده بودند را حذف و نفرات بعدي آنان كه داراي شرايط مندرج در آگهي استخدام بودند به گزينش جهت تكميل نمودن پرونده استخدامي معرفي نمود .

    


          

    

     

    

    

     

    


        نمودار هاي مقايسه اي سالهاس 89-88

       

    

    

    


    

        

        

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676236 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.4919798374176 seconds.
memoryUsage : 5972Kb