جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   مصوبات دور سوم هيأت محترم دولت
   عنوان مصوبه :
   احدث دانشكده پرستاري و مامائي خرم آباد

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:60000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          
   عنوان مصوبه :
   احداث استخر سرپوشيده در پرديس دانشگاه علوم پزشكي طي سالهاي 1390و 1391

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز: 20000

   توضيحات:
   جزء برنامه هاي وزارت بهداشت و درمان جهت اجرا در سال 1390 مي باشد.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          
   عنوان مصوبه :
   احداث ساختمان شبكه بهداشت و درمان و مركز آموزش بهورزي در شش شهرستان استان پس از طي مراحل قانوني با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390 و 1391

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:72500

   توضيحات:
   تاكنون محل اجراي پروژه ها مشخص شده است وپيش بيني مي شود با تامين اعتبار توسط استانداري عمليات اجرائي پروژه شروع گردد،از سهميه وزارت بهداشت و درمان خبري نيست

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          
   عنوان مصوبه :
   احداث پنج مركز بهداشتي درماني روستائي و ده مركز بهداشتي درماني شهري در سطح استان با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390و 1391

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:55000

   توضيحات:
   تاكنون محل اجراي پروژه ها مشخص شده است وپيش بيني مي شود با تامين اعتبار توسط استانداري عمليات اجرائي پروژه شروع گردد،از سهميه وزارت بهداشت و درمان خبري نيست

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          
   عنوان مصوبه :
   احداث بيست پايگاه بهداشتي در سطح استان با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390و 1391

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:24000

   توضيحات:
   تاكنون محل اجراي پروژه ها مشخص شده است وپيش بيني مي شود با تامين اعتبار توسط استانداري عمليات اجرائي پروژه شروع گردد،از سهميه وزارت بهداشت و درمان خبري نيست

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          
   عنوان مصوبه :
   احداث يك خوابگاه چهارصد نفره درپرديس دانشگاه علوم پزشكي لرستان طي سالهاي 1389 تا 1392

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:42000

   توضيحات:
   بايد مقدمات لازم جهت اخذ مجوز كميسيون ماده 32 بعمل آيد

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   تجهيز بيمارستانهاي جديدالتاسيس استان به سيستم اطلاعات سلامت (HIS)

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:6000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   عنوان مصوبه :
   راه اندازي و تجهيز بيمارستان شهيد رحيمي ظرف سه ماهه پس از تحويل بيمارستان توسط وزارت مسكن و شهرسازي

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:160000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   ايجاد پنج مركز مشاوره رفتاري در شهرستانهاي استان به نحوي كه هر شهرستان داراي يك مركز مشاوره رفتاري باشد با تصويب ساختار تشكيلاتي و نيروي انساي مورد نياز توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:12000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   اختصاص يك دستگاه ام آر آي به بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:10000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   اختصاص يك دستگاه سي تي اسكن به بيمارستان پلدختر

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:12000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   مطالعه ،طراحي و ساخت بيمارستان كودكان(100) تختخوابي جايگزين بيمارستان كودكان فرسوده خرم آباد پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:120000

   توضيحات:
   بايد مقدمات لازم جهت اخذ مجوز كميسيون ماده 32 بعمل آيد

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   مطالعه ، طراحي وساخت بيمارستان تختخوابي كوهدشت پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون چهارم توسعه

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:250000

   توضيحات:
   بايد مقدمات لازم جهت اخذ مجوز كميسيون ماده 32 بعمل آيد

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   مطالعه ، طراحي و ساخت بيمارستان (100) تختخوابي روان پزشكي پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:120000

   توضيحات:
   بايد مقدمات لازم جهت اخذ مجوز كميسيون ماده 32 بعمل آيد

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   احداث دانشكده پرستاري و مامائي پلدختر

   شماره مصوبه : 298925/46370 مورخ 25/12/1389

   برآورد اعتبار مورد نياز:60000

   توضيحات:
   بايد مقدمات لازم جهت اخذ مجوز كميسيون ماده 32 بعمل آيد

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676237 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.57964396476746 seconds.
memoryUsage : 5966Kb