جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   عملكرد سال 1389
     » مقايسه بودجه عمومي در سال 1384 لغايت 1389                         مبالغ به ميليون ريال

   توضيح :
   علت كاهش درصد رشد در بخش درآمدهاي اختصاصي  آموزش در بعضي از سالها ،به علت   عدم رشدتعرفه غذاي دانشجويان و كاهش پذيرش دانشجويان شبانه و همچنين عدم رشد شهريه دانشجويان مذكور بوده است -در بخش عمرااني نيز به علت كاهش درصد تخصيص اعتبارات عمراني بوده است - در بخش رديف هاي  متمركز  به  علت  انتقال تخصيص بعضي از رديف ها به سال بعد بوده است

   »اعتبارات جاري و درآمد اختصاصي  درسال 1389   »وضعيت اعتبارات سال 89 به تفكيك منابع و بخش   »مقايسه بودجه -بخش بهداشت و درمان
   توضيح :
   در  سال  1388  وزارت  بهداشت  و  درمان  نسبت به تامين  كسري هاي دانشگاه  اقدام
   نمودكه بخاطرعقب ماندگي كارانه بيمارستانها ازمبلغ اختصاص شده بااختياردانشگاه،برنامه درمان  را در سال  مذكور به  مبلغ 394461 ميليون ريال رسانده است. در  سال   1388  اضافه  كار بيمارستانها از محل جاري پرداخت شده است.
   »مبالغ  دريافتي رديف هاي متمركز در سال88و89

   توضيح:
   در  سال 1389  به  علت  كاهش درآمدهاي دولت ازمحل اعتبارات توسعه  مبارزه با دخانيات  اعتبار مذكور نسبت به سال 88  كاهش يافته است.
   »مقايسه  درآمدهاي اختصاصي دانشگاه درطي سالهاي 88و 89

   توضيح:
   علت كاهش مبلغ درآمدهاي برنامه  30315 در سال 1389 نسبت به  سال 1388 ،اشتباه در واريز مبالغ بوده است
   »وضعيت مطالبات درآمدهاي اختصاصي دانشگاه درطي سالهاي 88و89
   »اهم كارهاي عمراني  دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1389


   1-ادامه عمليات اجرائي احداث دانشكده پرستاري خرم آباد با 75% پيشرفت فيزيكي
   2-شروع عمليات اجرائي احداث يك باب مسجد در مجتمع پرديس دانشگاه
   3-ادامه عمليات اجرائي محوطه سازي پرديس
   4-انجام مطالعات و تهيه نقشه هاي اجرائي دانشكده پرستاري اليگودرز و سلف سرويس مركزي مجتمع پرديس
   5-تعميرات اساسي در 14 بيمارستان سطح استان
   6-بهبود استاندارد تجهيزات  14 بيمارستان در سطح استان
   7-تجهيز واحدهاي بهداشتي
   8-انجام تعميرات اساسي در 70% واحدهاي بهداشتي(مراكز شهري،روستائي،خانه هاي بهداشت )
   9-شروع عمليات اجرائي احداث 4 مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري در سطح استان
   10-شروع عمليات اجرائي  احداث 4 پايگاه اورژانس 115 در سطح استان
   11-شروع عمليات اجرائي احداث 6 واحد خانه هاي سازماني پزشكان بيمارستان پلدختر
   12-شروع عمليات اجرائي 23 احداث  خانه بهداشت از محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه
   13-شروع عمليات اجرائي احداث  2 خانه بهداشت از محل اعتبارات استاني
   14-احداث و بهره برداري از يك پايگاه بهداشتي
   15-ادامه عمليات احداث 7 مركز بهداشتي درماني روستائي
   16-ادامه عمليات اجرائي احداث يك شبكه بهداشت و درمان و يك مركز بهداشت شهرستان
   17-شروع عمليات اجرائي 2 مركز بهداشتي درماني شهري
   18-شروع عمليات اجرائي يك مركز بهداشتي درماني شهري روستائي
   19-شروع عمليات اجرائي يك مركز بهداشت شهرستان
   20-ادامه عمليات اجرائي 4 مركز بهداشتي درماني شهري روستائي
   21-ادامه عمليات اجرائي 6 پايگاه اورژانس 115 شهري و بين شهري در سطح استان

    
   » تنگناهاي مالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال 1389


   1-بودجه عمومي(جاري):
   1-وجود دين منتقله سالهاي قبل مثل سنوات پرداخت نشده كاركنان قراردادي، ديون ناشي از آراء و جرائم  دادگاه ها ،فوق العاده مناطق محروم،حق اشعه پرداخت نشده،عدم لحاظ فوق العاده جذب در محاسبه اضافه كار پرسنلي كه در طي سالهاي قبل داراي قرارداد تمام وقت با دانشگاه بوده اند.
   2-عدم تخصيص كامل بودجه جاري در پايان سال ، بطوريكه در بخش بهداشت ودرمان 98% و در بخش آموزش 92% اعتبار مصوب  در پايان سال 1389 تخصيص داده شد.
   3-ابلاغ اعتبارات رديف هاي متمركز توسط وزارت بهداشت و درمان  در روزهاي پاياني سال وحتي در 2 ماهه سال بعد وعدم امكان هزينه مبالغ فوق در موعد مقرر


   2-درآمدهاي اختصاصي:
   1-عدم پرداخت طلب كامل از  سازمانهاي بيمه گر در پايان سال 1389
   2-عدم تناسب هزينه و درآمد بيمارستانها ودرنتيجه عدم پرداخت كامل هزينه هاي پرسنلي مثل كارانه پزشكان در پايان سال 1389


   3-اعتبارات عمراني:
   1-عدم تامين كامل اعتبار مورد نياز  پروژه هاي نيمه تمام  عمراني
   2-حدم تخصيص كامل اعتبار مصوب پروژه هاي عمراني در پايان سال 1389
   3-عدم امكان تهيه زمين  محل اجراي پروژه هاي عمراني مخصوصاً در نقاط شهري
   4-برقراري مبالغ بالا از طرف شهرداري جهت اخذ پروانه ساخت و برقراري جرائم سنگين از طرف شهرداري جهت پروژه هاي اجرا شده

   »ليست پروژه هاي عمراني بهره برداري شده دانشگاه علوم پزشكي لرستان
   »اعتبارات ابلاغي تملك دارائي از وزارت بهداشت و درمان در سال 1389   »وضعيت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي دانشگاه علوم پزشكي لرستاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676259 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.52780508995056 seconds.
memoryUsage : 5969Kb