جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شرح وظايف اداره نگهداشت و تعميرات

   معرفي مسئول

   رئيس اداره نگهداشت : سيد مهدي موسوي                                                                          
   مدرك تحصيلي: كارشناس مهندسي مكانيك
   تلفن ثابت : 33319449
   داخلي 168

   شرح وظايف


   1. نظارت بر عملكرد شركت‌هاي طرف قرارداد تعميرات و نگهداري تاسيسات و  آسانسورهاي دانشگاه
   2. نظارت و مراقبت مستمر بر نحوه نگهداري كليه سيستم‌ها و شبكه هاي تاسيساتي به منظور حصول اطمينان از صحيح كاركردن دستگاه‌ها در فصول مختلف
   3. تهيه و تدوين برنامه و برآورد هزينه هاي مربوط به عمليات تعميراتي تاسيسات
   4. انجام تحقيقات و بررسي هاي علمي و فني در خصوص بهينه ‌سازي تاسيسات  و ارائه پيشنهادهاي علمي
   5. تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و ارائه آموزش‌هاي لازم در خصوص تاسيسات (حرارتي، برودتي، آبرساني و برق) به كارشناسان و تكنسين هاي مربوطه
   6. كنترل  وتشخيص عيوب ورفع نواقص تجهيزات ساختماني
   7. اعمال كنترل در جهت اجراي صحيح مقررات ايمني و حفاظتي  و بهداشتي براي خود و ساير پرسنل در محيط كار
   8. تهيه دستورالعمل هاي نگهداري و راه اندازي دستگاهها ي تاسيساتي نظير تهويه، شوفاژ، پكيج، هواساز و ....
   9. پيش بيني وسايل، ابزار، لوازم يدكي ومواد مورد نياز براي نگهداري و تعميرات ماشين آلات و دستگاه هاي تاسيساتي
   10. مديريت در جهت توسعه مهارت و توانايي هاي انجام كار كاركنان
   11. هماهنگي و آماده نمودن امكانات وتجهيزات برودتي، هواسازوگرمايشي مورد نياز جهت برگزاري همايش‌ها، اعياد و ...
   12. تهيه و نگهداري آرشيو مناسب و پيشينه تعميراتي، نقشه هاي ساختماني و تجهيزات  واحدهاي تابعه
   13. اتخاذ تدابير و تصميمات لازم در موارد بحراني وپيش بيني نشده و سرعت عمل و دقت نظر در  پيشگيري از وقوع حوادث غيرمترقبه
   14. نظارت بر ساخت تابلوهاي برقي و تعميرات ديزل ژنراتورهاي برق اضطراري و اجراي سيستم برق گير ساختمانها
   15. بازديدهاي مستمر از تاسيسات برقي و مكانيكي بيمارستان ها، مراكز بهداشتي درماني و ساختمان هاي وابسته به دانشگاه
   16. نظارت بر تعميرات اساسي سيستم هاي مكانيك، هيدروليك،و پنوماتيك حرارتي و برودتي، امور ساختماني، وسايل ارتباطي، آتش نشاني تاسيسات برقي بيمارستان ها شامل تابلوهاي برق، روشنايي، نيرو رساني  وكليدهاي مينياتوري تابلوها و...
   17. بررسي سيستم هاي ارت ساختماني و بيمارستاني شامل ارت اتاق عمل،دستگاههاي سي تي اسكن، راديولوژي و ...
   18. بررسي و تعيين ديماند برق مصرفي بيمارستان ها و تجهيزات برقي
   19. كنترل وضع سوخت دستگاههاي حرارتي، شوفاژها، آبگرمكن ها
   20. كنترل جهت نظافت  و تجهيزات  محل كار توسط كارگران
   21. ثبت روزانه فعاليت هاي انجام شده در رابطه با امور محوله در فرم ها و دفاتر گزارش روزانه
   22. مشاركت دراجراي برنامه هاي توسعه تاسيسات ونصب راه اندازي وجابجايي دستگاهها و ماشين آلات تاسيساتي جديد
   23. مشاركت در تدوين برنامه عملياتي ساليانه مديريت امور پشتيباني
   24. شركت در جلسات درون بخشي و برون بخشي و راهبردي با هماهنگي مقام مافوق
   25. انجام ساير امور محوله در راستاي اهداف مديريت حسب دستور مقام مافوق
   26. مشاركت در تدوين شاخص ها و چك ليست هاي نظارتي واحدهاي تابعه
   27. بكارگيري فنون مديريت سبز در راستاي بهينه سازي مصرف حامل‌هاي انرژِي در واحدهاي تابعه دانشگاه
   28. تهيه طرح ها و انجام محاسبه پروژه هاي مربوط به لوله كشي آب و و فاضلاب ساختمانها
   29. انجام امور فني و مهندسي مربوط به نگهداري ازساختمانها و تأسيسات نواحي صنعتي ازقبيل آب، برق، تهويه، شوفاژ و آسانسور
   30. انجام بررسيهاي علمي و فني در زمينه برق و تأسيسات
   31. بررسي و تهيه دستورالعمل هاي فني در ارتباط با موارد مختلف تأسيساتي
   32. بررسي و تصويب طرحهاي اداري درزمينه تأسيسات الكتريكي ومكانيكي كه توسط مهندسين مشاور ارائه مي گردد
   33. بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت و قطعي ارائه شده توسط پيمانكاران
   34. كنترل بر امر تهيه نقشه هاي فني مورد نياز
   35. شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
   36. ارسال نسخه هاي مربوط به صورتجلسات اجرايي كارها به پيمانكاران
   37. انجام وظايف نظارتي در خصوص انواع پروژه هاي برق و تأسيسات كه توسط پيمانكاران اجرا مي گردد و ارائه گزارش مستمردر خصوص روند پيشرفت كار و نقايصمشهود به مسئول مافوق
   38. مطالعه و تهيه طرحها و محاسبه سيستم هاي سرمازا و گرما زا، آب سرد و گرم ، گازرساني، فاضلاب ساختمانها و تهيه برآوردهاي مربوط به آنها
   39. نظارت و كنترل فعاليتهاي مربوط به لوله كشي ساختمانها، تعمير وسايل تأسيساتي و تهيه طرحهاي نوسازي قطعات و وسايل وملزومات مربوط به تأسيسات
    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676262 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.61208581924438 seconds.
memoryUsage : 5910Kb